Supervize staveb, stavební dozor

Stavební dozor

Stavební dozor znamená kontrolu kvality stavebních prací,  kontrolu financování stavby, kontrolu harmonogramu a kontrolu stavby s ohledem na právní předpisy. Stavební dozor je možné rozdělit na několik kategorií.

  • Stavební dozor prováděný u staveb tzv.“ na klíč“. Stavbu provádí jeden dodavatel a stavební dozor provádí kontrolu kvality stavebních prací, financování a harmonogramu. Podle stavebního zákona je zodpovědný dodavatel (stavební firma). Podle § 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud je vyžadováno stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
  •  Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy (stavby pro bydlení) může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba "s autorizací".
  •  Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb.
  • Obecně je upraveno provádění stavebního dozoru z pohledu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v §153.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.