Současná legislativa

- Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1.1. 2009 povinnou součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení novostavby, resp. u rekonstrukcí nad 1000 m2 podlahové plochy

- nesmí být starší než 10 let a je povinnou součástí dokumentace při (účinnost od 1.ledna 2009)

a) výstavbě nových budov
b) při větších změnách dokončených budov celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2,které ovlivňují jejich energetickou náročnost. (Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy),
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat penb podle písmene a) nebo b).

- Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, bytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. Tato povinnost se však týká pouze těch provozovatelů budov, kteří museli nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti z důvodu výstavby nových budov nebo z důvodu větších změn již dokončených budov.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.