Pasportizace objektů a zaměření stávajících stavů

Co to je?

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby - obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

Kdy ho potřebuji?

 Chceme-li rekonsturovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. 

K čemu slouží?

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Jak se dělí?

  • Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem -bez kontroly skutečného stavu
  • Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
  • Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální dokumentace.

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.