Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB Průkaz zhodnotí stávající způsob a úroveň využívání energie v hodnocené budově a  posoudí navrhovaná opatření, která je třeba realizovat k zabezpečení vyšší efektivnosti užití energie a tím i nákladů na hospodaření s energií. PENB je, dle platné legislativy, nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební řízení v některých případech součástí podkladů pro podání žádostí o dotace.

PENB vždy obsahuje:

  • identifikační údaje budovy
  • typ budovy
  • užití energie v budově
  • technické údaje budovy
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy
  • doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
  • dobu platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.