Studie

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Navrhuje vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a hlavní konstrukční systém. Hmotové a prostorové  řešení se ověřuje ve vizualizacích. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.
Cíl! – Studie (předběžně projednaná se stavebním úřadem) slouží jako první stupeň dokumentace pro zpracování stavební povolení. Studii je nutno doplnit o další dokumentaci, která zpřesní umístění objektu v situaci, zkoordinuje napojení na sítě infrastruktury.
Obsah!Studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží domu s vyznačením ploch jednotlivých místností a návrhem zařízení místností nábytkem, pohledy na dům, zjednodušené řezy domem (vše v měřítku 1:100). Dále informace, z jakých materiálů bude dům realizován a základní údaje o stavbě – tj. zastavěná plocha, užitková plocha, obestavěný prostor, odborný odhad nákladů na realizaci stavby. Dále její součástí může být situace (obvykle v měřítku 1:200) s umístěním navrhované stavby na stavební pozemek a vyznačením napojení na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.