Dokumentace skutečného provedení stavby

– rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

V průběhu realizace stavby může dojít ke změnám oproti projektové dokumentaci, na základě které jste získali stavební povolení či ohlášení stavby. Tyto změny je nutné před kolaudací (oznámení o užívání) stavby zanést do projektu domu a doložit na příslušný stavební úřad.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.