Energetická optimalizace + stínicí technika

Výdaje domácností na energie související s bydlením se každým rokem zvyšují. Jedná se již o každoroční trend růstu cen energií a paliv.

Pro návrh energetické optimalizace staveb slouží v dnešní době energetický audit. Díky rozsahu požadovaným zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 sb. je cena za zpracování značně vysoká. Proto se v dnešní době audit zpracováva jen pro objekty určené zákonem a nebo je-li to požadavek k zisku dotace.

Z toho důvodu Vám nabízime Energetickou optimalizaci staveb.

  • zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství
  • návrhy energeticky úsporných opatření
  • vyčíslení energetických, finančních a environmentálních přínosů navržených energeticky úsporných opatření
  • zpracování projektové dokumentace navržených energeticky úsporných opatření
  • realizaci navržených energeticky úsporných opatření

Hlavním přínosem je snížení provozních nákladů objektu při vynaložení minimálních finančních prostředků.

Navrhneme Vám a doporučíme:

Snížení teplené ztráty

Výměna starších oken, zateplení stěn, podlahy, stropu, respektive střechy domu. Kolik energie takto ušetříme záleží na tom, jak účinná opatření zvolíme – např. jakou použijeme tloušťku izolace, ale také na tom, nakolik úsporný, respektive neúsporný dům jsme měli.

Obecně lze však říci, že kvalitním zaizolováním staršího rodinného domu, lze dosáhnout úspory až kolem 30 až 40 % nákladů na vytápění.

Návrh a regulace zdroje tepla

Energii i peníze lze ušetřit také na vhodné regulaci otopné soustavy – termostatické ventily a další regulační prvky dokáží ušetřit až patnáct i více procent provozních nákladů.

 

Energetická optimalizace je vhodná jak při hledání úspor u stávajících objektů, tak i u plánovaných novostaveb již v předinvestiční fázi projektu.

STÍNICÍ TECHNIKA

Z důvodů účinnosti projektujeme především venkovní stínění (venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy, slunolamy, fasádní panely, venkovní screeny). Naším cílem je řešit stínicí techniku již v počátku projektu a zakomponovat ji do celkového designu domu a celkové energetické optimalizace.

 

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.