Služby

Realizace staveb

 • Zajištění výstavby rodinných domů na klíč
 • Zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • Navržení postupu výstavby
 • Řízení stavebních prací a dodávek
 • Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací

Supervize staveb

 • kontrola projektové dokumentace
 • specifikace problémů dokumentace
 • technický dozor během provádění prací
 • zajištění jakosti realizace
 • nákladový dozor stavby - fakturace
 • dílčí přejímky prací
 • převzetí a předání stavby

Project Management 

 • Zajištění veškerých povolení
 • Organizace výběrového řízení na architekta
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Řízení projektového týmu
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Návrh smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora
 • Koordinace architekta a dodavatele stavby

Cenový Management 

 • Studie proveditelnosti
 • Odhady stavebních nákladů
 • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů
 • Kontrola fakturace dodavatele stavby
 • Cenové optimalizace projektu

 Energetická optimalizace

 • Energetické hodnocení budov
 • Energetické průkazy, štítky a audity budov
 • Termovizní měření
 • Zajištění dotací
 • Návrh energetických (úspor) opatření budov
 • Návrh stínicí techniky

Projekce staveb

 • studie staveb
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební řízení
 • projekty pro zadání stavby
 • realizační projekty
 • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • inženýrská činnost
 • autorský dozor

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.